Publikacje


 • Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna. W.Iwaniec, B.Łyszczarz, M.Pacyna, A.Rataj, F.Zoll  Casebook pod redakcją Fryderyka Zolla; Kraków, Zakamycze 2006
 • Witosław Iwaniec, Marek Świerczyński: Typowe błędy we wzorach umów.
  Zamówienia publiczne, Prawo Teleinformatyczne 2007, nr 3 (5), s. 8 - 13
 • Witosław Iwaniec, Czy należy chronić nabywcę w dobrej wierze?
  Transformacje Prawa Prywatnego 3-4/2007, s.75-82
 • Witosław Iwaniec, COVID-19 a kary umowne z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia Publiczne. Doradca 5/2020
 • Witosław Iwaniec, O wnoszeniu odwołań dotyczących czynności materialno-prawnych zamawiającego.
  Zamówienia Publiczne. Doradca 2/2023